Työpajatoimintaa

 

Videootit tarjoaa sekä video- että valokuvatyöpajoja, joissa osallistujia opastetaan käyttämään mediavälineitä. Koulutusta voidaan järjestää kaikenikäisille ja eri taustoista tuleville ryhmille.
Osa koulutustoiminnasta suuntautuu opettajiin sekä henkilöille, jotka voivat työssään viedä näitä oppeja eteenpäin. Työpajat kestävät 1 – 5 päivää.

Työpajoissa voidaan käsitellä median tekemisen lisäksi aikaan liittyviä tärkeitä teemoja. Oma tekeminen on keino saada äänensä kuuluviin.

Kouluttajat tuovat laitteiston tullessaan, mutta paikanpäällä tutustutaan myös olemassa oleviin laitteisiin ja koulutetaan niiden hyödyntämiseen jatkossa. Kouluttajina toimii Videootit ry:n ammattitaitoiset kouluttajat. Järjestöön kuuluvilla ihmisillä on pitkä kokemus lasten ja nuorten parissa toimimisesta sekä taide- ja mediakasvatuksesta. Toiminnasta iso kiitos kuuluu Opetus ja kulttuuriministeriölle.

 

Sisältö ja toiminta

Työpajaan osallistuvien on mahdollisuus tutustua dokumentin, draamallisen elokuvan, animaation, musiikki- tai taidevideon tekemiseen. Valokuvauksessa tutustutaan dokumentaariseen ja lavastettuun valokuvaan. Lisäksi on mahdollista tehdä sisältöanalyysejä.

Omien tuntojen lisäksi elokuvien ja valokuvien aiheena voi olla myös oman paikkakunnan tarinat, uskomukset ja historialliset tarinat.


Tarkoitus

Tarkoituksena elokuvien tekemisessä ja valokuvien ottamisessa on mediakasvatuksen lisäksi nuorten oman identiteetin etsiminen ja oman elämän peilaaminen omaa kulttuuritaustaansa vasten. Projektia voidaan pitää myös sosiaalisena taideprojektina. Tarkoituksena on antaa osallistujille uusia välineitä itsensä ilmaisuun, kokemusten ja elämysten vastaanottamiseen. Osallistujat saavat tietoa ja taitoja mediasta sekä valokuvasta ja eri elokuvan tyyleistä taiteenalana.  Projektin lopputuloksena osallistujat kertovat oman tarinansa. Aiheet voivat liittyä elämän iloihin, epäkohtiin tai suruihin. Toiveena on tarinoiden omakohtaisuus. Maahanmuuttajat ja erityisryhmät ovat erityisellä sijalla toiminnassamme.

 

Kansanperinteen säilytys

Osassa kohteista tuotetaan video- ja animaatiomateriaalia suomalaisesta kansanperinteestä ja paikkakunnan historiasta. Elokuvien aiheena voi siis olla oman paikkakunnan tarinat, uskomukset ja historialliset tarinat. Paikkakunnan kertomukset kääntyvät loistavasti dokumenteiksi, näytellyiksi elokuviksi tai animaatioiksi. Yhteistyötä tehdään myös paikallisten kulttuuritoimien ja museoiden kanssa.
 

Luonnon- ja ympäristön suojelu

Järjestön yhtenä painopistealueena on luonnon- ja ympäristön suojeleminen. Järjestämme mielellämme työpajoja, joissa elokuvan- ja valokuvan keinoin käsitellään näitä aiheita.
 

Käytännössä

Pajaan voi osallistua kerrallaan maksimissaan 25 ihmistä. Ryhmälle lähetetään etukäteen (jos mahdollista) ohjeistus sekä orientoitumistehtäviä. Dokumenttien ja fiktioiden kohdalla helpottaa, jos aihetta on pohdittu etukäteen. Animaatiotyöskentelyä helpottamaan ohjaajille annetaan materiaalia sekä tarinan suunnitteluun että hahmojen tekemiseen.

Paja itsessään kestää päivästä neljään riippuen ryhmän koosta sekä toteutettavien elokuvien genrestä. Animaatioiden työstäminen vie enemmän aikaa kuin dokumentin.

Päivä aloitetaan aiheista puhumalla. Tämän jälkeen osallistujille esitellään laitteet. Sitten onkin vuorossa jo kuvaus.
 

A) Elokuva

Pohdimme yhdessä elokuvien suunnitelmia, kirjoitamme käsikirjoituksia ja piirrämme kuvakäsikirjoituksia. Tämän jälkeen tutustumme kameroihin, jalustoihin, äänittämiseen ja valaisuun. Oppilaille annetaan ohjeita kuvaamisesta ja yleisiä perusteita elokuvan tekemisestä. Oppilaat kuvaavat itse elokuvansa. Kuvausten jälkeen on vuorossa editoiminen sekä musiikin tekeminen. Prosessin lopussa katsomme elokuvat ja käymme läpi prosessin vaiheita palautekeskusteluin.
 

B) Valokuva

Pohdimme yhdessä kuvausideoita ja laadimme tarkempia kuvaussuunnitelmia piirtämällä. Orientaatioksi havainnoimme lavastetun ja dokumentaarisen valokuvan hienovaraisia eroja katselemalla kuvaesimerkkejä. Tämän jälkeen käymme läpi kameran toimintaa ja jalustan käyttöä. Tutustumme tarkemmin oman kameran ominaisuuksiin ja teemme pieniä kuvaustehtäviä. Tarvittaessa rakennamme pienen studion ja perehdymme sen toimintaan. Oppilaat toteuttavat valokuvaprojektinsa aiheesta ja tyylilajista (dokumentaarinen/lavastettu) riippuen sisä- tai ulkotiloissa. Kuvausten jälkeen oppilaat saavat perehdytystä kuvankäsittelyssä. Valokuvien viimeistelyn jälkeen ne asetetaan esille ja keskustellaan lopputulosten lisäksi prosessista.
 

C) Animaatio

Työpajaan osallistujat ovat joko kirjoittaneet tai valinneet tarinan etukäteen sekä tehneet siihen liittyvät hahmot etukäteen lähetettyjen ohjeiden avulla. Työpajapäivien aikana oppilaat kuvaavat elokuvat, tekevät äänisuunnitelman, äänittävät dialogit, tehosteäänet ja tarvittavan musiikin.

 

Tuotokset maailmalle

Työpajojen organisoijat pitävät silmänsä auki erilaisten festivaalien, kilpailujen ja tapahtumien osalta. Tarkoituksena on levittää valmistuneita teoksia sekä Videoottien Facebook sivun kautta sekä erilaisten tapahtumien kautta mahdollisimman laajalle yleisölle.

 

Yhteistyökumppanit

Videootit tekee mielellään yhteistyötä kanssanne. Lähdemme mielellämme suunnittelemaan erilaisia koulutuskokonaisuuksia joko media-, taidekasvatuksesta tai muista sisällöistä käsin.
Jos teillä on jokin aihe, tärkeä teema, jonka haluatte saada elokuvaksi tai kuvalliseen muotoon, ottakaa meidät yhteistyökumppaniksenne. Yhdessä teemme enemmän.

Videovankkuri toimii mielellään yhteistyössä sekä valtakunnallisten että paikallisten mediakasvatustoimijoiden kanssa. Ideaalia on suunnitella kierroksia yhdessä, jotta yhdessä toimien saadaan mahdollisimman laajasti katettua koko Suomi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee vahvasti toimintaa. Etsimme kuitenkin myös rahoittavia yhteistyökumppaneita, jotka avustaisivat kierrostamme vieraillessamme paikkakunnallanne.
 

Tekijät

Videootit ry:n toimijat ovat media- ja taidepuolen moniosaajia ja ammattilaisia, joilla on myös pedagogisia valmiuksia.
 

 

Ihan tavallisia asioita -kilpailun kunniakirja.