Videootit

Omia tarinoita, sukelluksia kulttuuriin ja työkaluja tekemiseen

 


Videootit ry on valtakunnallinen media- ja taidekasvatusjärjestö, joka sukeltaa monipuolisesti video- ja valokuvakulttuuriin. Järjestö tarjoaa kaiken ikäisille jäsenilleen estradeja esiintymiseen ja erilaisia media- ja taidekasvatuksellisia työpajoja.

 

Mitä


Videootit tarjoaa mm.

°  Työpajoja ja luentoja
    -  elokuva, valokuva, sosiaalinen media, mediakasvatus
    -  kulttuurin moninaisuus
    - taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset
°  Oppimateriaaleja
°  Kierrätettäviä näyttelykokonaisuuksia
°  Tapahtumien tallennusapua
°  Esiintymiskanavia ja työmahdollisuuksia
°  Tietoa tapahtumista
°  Kansainvälisiä suhteita


Tärkeänä painopisteenä on visuaalisen kulttuurin yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja ympäristölliset merkitykset. Käytännönläheisen toiminnan kautta osallistujat oppivat kriittistä medianlukutaitoa. Oma tekeminen mahdollistaa tekijälleen myös äänen kuuluviin saattamisen. Taidekasvatuksellisesti otetaan huomioon visuaaliset ja esteettiset näkökohdat käyttäen hyödyksi erilaisia materiaaleja unohtamatta ekologisuutta.


Videootit kiertää ympäri Suomea kouluttamassa lapsia ja nuoria sekä heidän kanssaan toimivia käytännönläheisesti median saloihin. Kansainvälisillä projekteilla ja yhteistyöllä on myös tärkeä rooli Videoottien toiminnassa. Järjestö tukee myös jäseniensä taiteellista toimintaa.

Videoottien Facebook sivulta voi seurata eri työpajaprosesseja sekä saa tietoa tulevista elokuva- ja mediakasvatustapahtumista.

 

 

 

 

Videootit Facebookissa

 

Videootit Twitterissä