Melkein näkymätön

 

Melkein näkymätön on Videoottien hallituksen jäsenen,  ylöjärveläisen Mirja Paljakan valokuvaprojekti vanhenemisesta ja vanhana elämisestä.

 

Kuvasarjaa sävyttää Paljakan omien mummu- ja taatakokemusten pohjana syntyvien näkemysten lisäksi myös autenttinen ikäihmisten interiööri, josta asunnon isäntä ja emäntä ovat tulleet jo haudatuiksi.

 

Kuvasarjan tarkoitus on muistuttaa vanhuusvaiheen tärkeydestä, ajan rajallisuudesta ja olemassa olevien ihmissuhteiden hoitamisen tärkeydestä.

 

Hanketta ovat tukeneet Tampereen ammattikorkeakoulu ja Pirkanmaan taidetoimikunta.